شعر تک بیتی کد 01

به قاب کهنه چشمانم ای دوست

به جز تصویر زیبایت ندارم

شعر تک بیتی کد 02

مدفن عشق جهان است اینجا

یک جهان عشق نهان است اینجا

شعر تک بیتی کد 03

غمخانه است سینه ی من در فراق تو

آن کس که هست از غم من باخبر، خداست

شعر تک بیتی کد 04

هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم

سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن

شعر تک بیتی کد 05

در دلم بود که بی تو نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

شعر تک بیتی پدر کد 06

در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود

شعر تک بیتی کد 07

رفت تا نامش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

شعر تک بیتی کد 08

بود سرتاسر عمرش به زبان نام خدا

همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا

شعر تک بیتی کد 09

گشته خزان نوبهار من     بهار من

رفت و نیامد نگار من      نگار من

شعر تک بیتی کد 10

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی

در سینه های مردم عارف مزار ماست

شعر تک مصرع کد 11

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

 

شعر تک مصرع کد 12

اینجا فضا برای از تو نوشتن کم است

 

شعر تک بیتی کد 13

یاد تو حس قشنگیست که دردل داریم

چه تو باشی چه نباشی نگهش میداریم

شعر تک مصرع کد 14

نفسم میگیرد

درهوایی که نفسهای تو نیست

شعر تک بیتی کد 15

ز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه ای شنیدی

که وصال کوی جانان، به بهای جان خریدی

شعر تک بیتی کد 16

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

شعر تک بیتی کد 17

فکرم به منتهای جمالت نمی‌رسد

کز هر چه در خیال من آمد نکوتری

شعر تک بیتی کد 18

ازاین وآن چشم تو چیزی شنیده ام

حرفی که سالهاست گرفتار گفتنی

شعر تک مصرع کد 19

دل به غم هایش سپردم نیست ارامم هنوز

 

شعر تک مصرع کد 20

اینجا بهشت آرزودر زیر خاک است

 

شعر تک مصرع کد21

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

 

شعر تک مصرع کد 22

همچون تو نازنینی کس در جهان ندیده

 

شعر تک مصرع کد 23

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بردل

 

شعر تک مصرع کد 24

ای در دلم نشسته در کجا یابم تورا