شعر مادر کد01

قسم به تربت مادر که سجده گاه من است

که مهر مادریش تا ابد پناه من است

 

 

شعر مادر کد02

چون مهر، بـزرگ و بی نشانی مادر

آرام دل و عزیز جانی مادر

ای کاش همیشه جاودان می بودی

آن قدر که خوب و مـهربانی مادر

شعر مادر کد03

گلهای بهشت سایه بانت مادر

صد دسته ستاره  ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

قربان نگاه مهربانت مادر

شعر مادر کد04

باز آمدم به کوی تو ای کعبه امید

ای مادری که هر نفسم گفتگوی توست

بازامدم که بوسه زنم بر مزار تو

ای قبله ای که جان و دلم بسوی توست

شعر مادر کد05

مادرم ای چشمه ی مهرو وفا

 مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم ای روز سختی یار من

 مادرم ای بهترین غمخوار من

شعر مادر کد06

ای روح ایثار ای مادر من

 ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان

 خون میزند جوش در پیکر من

شعر مادر کد07

در گلستان ادب اموزگارم مادر است

 بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم

 اولین معشوق من در روزگارم مادر است

شعر مادر کد08

قربان نگاه خسته ات مادر جان

 لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست

 تصویر دل شکسته ات مادر جان

شعر مادر کد09

مادر به خدا ماه در این خانه که تو بودی

روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز

 ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

شعر مادر کد10

مادر ای آفتاب هستی بخش

زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر

 باغ آلاله گون توحید است

شعر مادر کد11

مادر منم که بر سر آرامگاه تو

باز آمدم که شرح غمت باز گوکنم

باز آمدم که با سر مژگان اشکبار

خاک مزار پاک تو را شستشو کنم

شعر مادر کد12

دگر اغوش مادر جای ما نیست  

 دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت 

 کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

شعر مادر کد13

مرا مادر سرور زندگی بود

شکوه و عشق و شور عاشقی بود

در این دنیای پر آشوب و پر راز

مثال زورقی بر ساحلی بود

شعر مادر کد14

مادرم؛ روی مهت، روح و روان است مرا

مهر تو، قوت جان است مرا

در دل، اندیشه تو، گنج نهان است مرا

یک نگاه تو، به از هر دو جهان است مرا

شعر مادر کد15

مادر ای پرواز نرم قاصدک

مادر ای معنای عشق شاپرک

ای تمام ناله‌هایت بی‌صدا

مادر ای زیباترین شعر خدا

شعر مادر کد16

مادرم بودی تو شمع محفل شب‌های ما

مرهم زخم دل و غمخوار بر غم‌های ما

آنچنان رفتی به ناگه سوی منزلگاه دوست

بعد تو ماتم سرا شد خانه و مأوای ما

شعر مادر کد17

زندگی باغ و بهارش مادر است     

آفتاب و چشمه سارش مادر است

هر که را بینی به دنیا سر بلند

 اولین آموزگارش مادر است

شعر مادر کد18

دلم را از غمت مادر شکستی

  تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که اندرباغ جنت

کنار حضرت زهرا نشستی

شعر مادر کد19

ای نشان رحمت حق، مهر مطلق، مادرم

کی رود آن مهربانی‌های تو از خاطرم

رفته‌ای لیکن، همیشه حاضری در جان من

مرده‌ای اما نگردد مردن تو باورم!

شعر مادر کد 20

به پاس آن همه مهر و وفایت

حقیر است این محبتها برایت

ندیدم در جهان بهتر ز مادر

سر و جانم همه بادا فدایت

شعر مادر کد22

تو گل سر سبد باغ جهانی مادر

من فدایت که سراپا همه جانی مادر

جان نمایند فدای تو از آن خلق جهان

که به تایید جهان، جان جهانی مادر