اشعار سنگ مزار

اشعار پدر

شعر پدر کد 01

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات

با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال

با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

شعر پدر کد 02

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم

تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان

گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

شعر پدر کد 03

شانه اش مارا پناهی بود و رفت

شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد

شادی ما یک نگاهی بود و رفت

شعر پدر کد 04

ای پدر ای عارف نیکو خصال

ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون

چون تو گوهر کم دهد از خود برون

شعر پدر کد 05

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم

به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم

ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم

 

شعر پدر کد 06

یادت به خیر، ای پدر، ای رهبری که مرگ

کوتاه کرد، پای تو از کاروان ما

کانون عشق بودی و سرمنزل امید

درمان درد و همدم روز و شبان ما

شعر پدر کد 07

پدر رفتی و این دل بهانه می‌گیرد

سراغ تو از اهل خانه می‌گیرد

بدین امید خوشم که در سرای دگر

یقین دست تو خدای یگانه می‌گیرد

شعر پدر کد 08

ای محمد با علی شد نام تو

مهر اولاد طهورا کار تو

هم‌نشین با آل طاهایی پدر

در پناه لطف زهرایی پدر

شعر پدر کد 09

روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر

بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر

کس نمی‌داند مقامش را بجز یزدان پاک

آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

شعر پدر کد 10

افسوس، صد افسوس پدر از کف ما رفت

آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت

ما را نبود چاره به جز صبر در این غم

با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت

شعر پدر کد 11

از میان جمع ما نام آوری خوشنام رفت

وی بزرگ خاندان بود، چه خوش فرجام رفت

بود مولایش، علی، در لحظه های عمر او

جانب پروردگارش، با دلی آرام رفت

شعر پدر کد 12

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود

برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود

ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است

در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

شعر پدر کد 13

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود

برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود

ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است

در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

شعر پدر کد 14

مهربان بابا تو رفتی جان ما را سوختی

آتشی از هجر خود بر جان ما افروختی

تا که هستیم در فراقت اشک ریزیم همچو شمع

چون که با رنج فراوان شمع ما افروختی

شعر پدر کد 15

شرری زدی به جان ها، که بیان آن نشاید

گهر دلم تو بودی، که به خاک آرمیدی

دل ما شکسته اما، تو نمرده ای پدر جان

که تو از فنا گذشتی، به سر بقا رسیدی

شعر پدر کد 16

ناگهان رفت از برم، هرگز نباشد باورم

تا بمیرم از فراقت، دل بسوزد، پدرم 

همچو شمعی سوختی، با کس نگفتی درد دل

پیش رویم جان سپردی، کی رود از خاطرم؟

اشعار مادر

شعر مادر کد 01

قسم به تربت مادر که سجده گاه من است

که مهر مادریش تا ابد پناه من است

شعر مادر کد 02

چون مهر، بـزرگ و بی نشانی مادر

آرام دل و عزیز جانی مادر

ای کاش همیشه جاودان می بودی

آن قدر که خوب و مـهربانی مادر

شعر مادر کد 03

گلهای بهشت سایه بانت مادر

صد دسته ستاره  ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

قربان نگاه مهربانت مادر

شعر مادر کد 04

باز آمدم به کوی تو ای کعبه امید

ای مادری که هر نفسم گفتگوی توست

بازامدم که بوسه زنم بر مزار تو

ای قبله ای که جان و دلم بسوی توست

شعر مادر کد 05

مادرم ای چشمه ی مهرو وفا

 مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم ای روز سختی یار من

 مادرم ای بهترین غمخوار من

شعر مادر کد 06

ای روح ایثار ای مادر من

 ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان

 خون میزند جوش در پیکر من

شعر مادر کد 07

در گلستان ادب اموزگارم مادر است

 بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم

 اولین معشوق من در روزگارم مادر است

شعر مادر کد 08

قربان نگاه خسته ات مادر جان

 لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست

 تصویر دل شکسته ات مادر جان

شعر مادر کد 09

مادر به خدا ماه در این خانه که تو بودی

روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز

 ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

شعر مادر کد 10

مادر ای آفتاب هستی بخش

زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر

 باغ آلاله گون توحید است

شعر مادر کد 11

مادر منم که بر سر آرامگاه تو

باز آمدم که شرح غمت باز گوکنم

باز آمدم که با سر مژگان اشکبار

خاک مزار پاک تو را شستشو کنم

شعر مادر کد 12

دگر اغوش مادر جای ما نیست  

 دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت 

 کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

شعر مادر کد 13

مرا مادر سرور زندگی بود

شکوه و عشق و شور عاشقی بود

در این دنیای پر آشوب و پر راز

مثال زورقی بر ساحلی بود

شعر مادر کد 14

مادرم؛ روی مهت، روح و روان است مرا

مهر تو، قوت جان است مرا

در دل، اندیشه تو، گنج نهان است مرا

یک نگاه تو، به از هر دو جهان است مرا

شعر مادر کد 15

مادر ای پرواز نرم قاصدک

مادر ای معنای عشق شاپرک

ای تمام ناله‌هایت بی‌صدا

مادر ای زیباترین شعر خدا

شعر مادر کد 16

مادرم بودی تو شمع محفل شب‌های ما

مرهم زخم دل و غمخوار بر غم‌های ما

آنچنان رفتی به ناگه سوی منزلگاه دوست

بعد تو ماتم سرا شد خانه و مأوای ما

شعر مادر کد 17

زندگی باغ و بهارش مادر است     

آفتاب و چشمه سارش مادر است

هر که را بینی به دنیا سر بلند

 اولین آموزگارش مادر است

شعر مادر کد 18

دلم را از غمت مادر شکستی

  تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که اندرباغ جنت

کنار حضرت زهرا نشستی

شعر مادر کد 19

ای نشان رحمت حق، مهر مطلق، مادرم

کی رود آن مهربانی‌های تو از خاطرم

رفته‌ای لیکن، همیشه حاضری در جان من

مرده‌ای اما نگردد مردن تو باورم!

شعر مادر کد 20

به پاس آن همه مهر و وفایت

حقیر است این محبتها برایت

ندیدم در جهان بهتر ز مادر

سر و جانم همه بادا فدایت

شعر مادر کد 21

تو گل سر سبد باغ جهانی مادر

من فدایت که سراپا همه جانی مادر

جان نمایند فدای تو از آن خلق جهان

که به تایید جهان، جان جهانی مادر

اشعار جوان

شعر جوان کد 01

ما داغ فراق دیده بودیم

افسانه غم شنیده بودیم

ما غم تو جانگداز است

دردیست که قصه اش دراز است

شعر جوان کد 02

ای رهگذر که میگذری برمزار من

زنهار یاد کنی زمن و روزگار من

شکفته بود یک گلم از صدهزار گل

نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

شعر جوان کد 03

ببوسم دستت ای بابا که پروردی مرا آزاد

بیا مادر تماشا کن که فرزندت شده داماد

به حجله میروم شادان و زخمی در بدن دارم

به جای رخت دامادی کفن خونین به تن دارم

شعر جوان کد 04

خرم آن روز کزین غمکده پرواز کنم

از پس مرگ حیاتی دگر آغاز کنم

باغ جان پرگل ومن خسته به زندان تنم

زندگی یابم اگر پنچره ای بازکنم

شعر جوان کد 05

کاش بودی تا دلم تنها نبود

تا اسیر غصه فردا نبود

کاش بودی تا فقط باور کنی

بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

شعر جوان کد 06

جهانا بی‌وفایی‌ها نمودی

دمی با دل‌شکسته‌ها نبودی

عزیزی از عزیزان را ربودی

غم عالم به قلب ما فزودی

شعر جوان کد 07

ای رهگذر که میگذری برمزار من

زنهار یاد کنی زمن و روزگار من

شکفته بود یک گلم از صدهزار گل

نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

اشعار فرزند

شعر فرزند کد 01

آتش هجران تو همچون سپندم می کند

پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو

تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

شعر فرزند کد 02

شد فصل بهار و شدم از غصه هلاک

دارم جگری کباب و چشمی نمناک

گلها همه سر ز خاک بیرون کردند

الا گل من که سر فرو برده به خاک

شعر فرزند کد 03

فلک آخر ربودی گوهر یکدانه ما را

بگو بر ما چرا بردی تو ان دردانه ما را

ندانم از چه رو کردی شعار خویش گل چیدن

گل ما را چیدی و برهم زدی گلخانه ما را

شعر فرزند کد 04

در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد

داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد

از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

شعر فرزند کد 05

نازک آرای تن ساقه گلی

که به جان پروردم

و زجان دادمش آب

ای دریغا به برم می شکند.

شعر فرزند کد 06

مزارپسری زیباست اینجا

گلی خوشبوتر از گلهاست اینجا

بنال ای مادرا بر تربت من

که دردانه ات تنهاست اینجا

شعر فرزند کد 07

 ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت

گوهری پاک از زمین برجانب افلاک رفت

بار خود بربست از این خاک تیره دل برید

پاک جان امد به گیتی پاک ماند وپاک رفت

شعر فرزند کد 08

تو بودی نوگل گلخانه ما

سفر کردی تو از کاشانه ما

همانند پرستوهای عاشق

خودت رفتی، غمت در خانه ما

شعر فرزند کد 09

ما داغ فراق دیده بودیم

افسانه غم شنیده بودیم

ما غم تو جانگداز است

دردیست که قصه اش دراز است

شعر فرزند کد 10

ای رهگذرکه میگذری برمزار من

زنهاریاد کنی زمن وروزگارمن

شکفته بودیک گلم از صدهزار گل

نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

شعر فرزند کد 11

جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل

به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

گذر آید اگر برخاک من از زاه غم خواری

به الحمدی مرا یاد آورید ای محرمان دل

شعر فرزند کد 12

آخرین لبخند زیبایت به رویم یاد بــــــاد

یاد آن دلواپسی های قشنگت یاد بـاد

  آن تواضع آن وقارت با کلامت یاد بـــــاد

خاطر آن غصه ها و قصه هایت یاد بـاد

شعر فرزند کد 13

قصه درد تو را به که باید گفتن؟

ناله شام و سحر، را به که باید گفتن؟

روزها رفت و غم از سینه ما پاک نشد

این غم دیرگذر، را به که باید گفتن؟

شعر فرزند کد 14

ای مادر غمدیده نداری خبراز من  

 کز گردش ایام چه امد برسر من

من تازه جوان بودم واندر چمن حسن

نشکفته فرو ریخت همه بال وپر من

 

شعر فرزند کد 15

افسوس که زیبا پسرم تاج سرم رفت  

 امیدوچراغ دل ونور بصرم رفت

زد اتش سوزان اجل بر گل عمرم   

ناگاه از این باغ گل نوثمرم رفت

شعر فرزند کد 16

تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم

اهسته ز دوری تو فریاد کنم

وقت است که دست از این دهان بردارم

 از دست غمت هزار بیدادکنم

شعر فرزند کد 17

ای دوستان بگویید آرام جان من کو؟

 راحت فزای هرکس محنت سرای من کو؟

هر کس به خانمانی دارند مهربانی

من مهربان ندارم آن مهربان من کو؟

اشعار تک بیتی

شعر تک بیتی کد 01

به قاب کهنه چشمانم ای دوست

به جز تصویر زیبایت ندارم

شعر تک بیتی کد 02

مدفن عشق جهان است اینجا

یک جهان عشق نهان است اینجا

شعر تک بیتی کد 03

غمخانه است سینه ی من در فراق تو

آن کس که هست از غم من باخبر، خداست

شعر تک بیتی کد 04

هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم

سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن

شعر تک بیتی کد 05

در دلم بود که بی تو نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

شعر تک بیتی کد 06

در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود

 

شعر تک بیتی کد 07

رفت تا نامش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

شعر تک بیتی کد 08

بود سرتاسر عمرش به زبان نام خدا

همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا

شعر تک بیتی کد 09

گشته خزان نوبهار من     بهار من

رفت و نیامد نگار من      نگار من

شعر تک بیتی کد 10

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی

در سینه های مردم عارف مزار ماست

شعر تک بیتی کد 11

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

شعر تک بیتی کد 12

اینجا فضا برای از تو نوشتن کم است

شعر تک بیتی کد 13

یاد تو حس قشنگیست که دردل داریم

چه تو باشی چه نباشی نگهش میداریم

شعر تک بیتی کد 14

نفسم میگیرد

درهوایی که نفسهای تو نیست

شعر تک بیتی کد 15

ز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه ای شنیدی

که وصال کوی جانان، به بهای جان خریدی

 

شعر تک بیتی کد 16

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

شعر تک بیتی کد 17

فکرم به منتهای جمالت نمی‌رسد

کز هر چه در خیال من آمد نکوتری

شعر تک بیتی کد 18

ازاین وآن چشم تو چیزی شنیده ام

حرفی که سالهاست گرفتار گفتنی

شعر تک بیتی کد 19

دل به غم هایش سپردم نیست ارامم هنوز

شعر تک بیتی کد 20

اینجا بهشت آرزودر زیر خاک است

شعر تک بیتی کد 21

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

شعر تک بیتی کد 22

همچون تو نازنینی کس در جهان ندیده

شعر تک بیتی کد 23

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بردل

شعر تک بیتی کد 24

ای در دلم نشسته در کجا یابم تورا

اشعار شهید

شعر شهید کد 01

پدر جان کربلا را یاد آور

حسین سر جدا را یاد آور

نشینی در کنار مرقد من

شهید نینوا را یاد آور

شعر شهید کد 02

مادر هیچ مکن گریه تو درباره ی من

پیروی از ره حق است ره چاره ی من

حمد ولله که شده رخت شهادت به تنم

نور محض است کنون منزل همواره من

شعر شهید کد 03

آنانکه غمت بجان خریدند حسین

یکباره دل از جهان بریدند حسین

افسوس که گلگون کفنان ایران

جان داده و کربلا ندیدند حسین

شعر شهید کد 04

از بهر وطن ما ز سرو جان گذشتیم

مادر تو مکن گریه کن مرغ چمنم من

ای ملت ایران شهید وطنم من

آراسته جوانم که خونین کفنم من

شعر شهید کد 05

میگفت کفن به جسم پاکم نکنید

غافل ز مسیر تابناکنم نکنید

بر سینه ی آسمان حق جایم بود

خورشیدم من ،اسیر خاکم نکنید