نظر سنجی سایت سنگ صبا

از کجا ویا چه شخصی با مجموعه ما آشنا شدید!؟

مشاوره در انتخاب متریال فرم و اجرا و ادبیات و محتوا و … چگونه بود!؟

برخورد مدیر فروش در مذاکره وهمکاران چطور بود!؟

صبر و حوصله مجموعه نسبت به مراجعات و تماسها و نقدها چطور بود!؟

و در پایان از نتیجه محصول و کلیه خدمات و رفتارها چقدر راضی بودین !؟

اگر بخواهید نمره دهید از یک تا 5 چه امتیازی میدین !؟

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.